Pracownia Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN

Zespół psychologów z LOBI (Laboratorium Obrazowania Mózgu – Laboratory of Brain Imaging) odpowiada za przygotowanie założeń badań reakcji emocjonalnych z udziałem ludzi. Zespół ten ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań, gdyż przeprowadził badania na prawie 300 uczestnikach, których efektem jest pierwsza polska baza afektonimów: http://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis i publikacje (Riegel et al. 2015; Wierzba et al. 2015)