Damian Grimling


Prezes Zarządu. Z zawodu kupiec (Kaufmann im Groß- und Außenhandel), absolwent niemieckiej Kaufmännische Lehranstalten w Bremerhaven. Certyfikowany Coach na poziomie ACC w International Coach Federation. Emocjonalny w słowie i czynie, może dlatego współpomysłodawca Sentimenti.
Z pochodzenia Ślązak, z zasiedzenia Wielkopolanin. Odpowiedzialny za wdrożenia projektów informatycznych w modelu SaaS dla swojej organizacji oraz jako konsultant i mentor. Na przestrzeni ostatnich 10 lat kierował kilkuset udanymi wdrożeniami informatycznymi dla biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. Doświadczony w kierowaniu dużymi zespołami ludzi (ponad 100 pracowników) i zarządzaniu projektami informatycznymi w tzw. zwinnych metodykach zarządzania, ale także tradycyjnych, jak np. PRINCE2.”