Nieważne, co piszą? Ważne, jak piszą.

W SENTIMENTI uważamy, że analiza wydźwięku wzmianek na podstawie słów związanych z emocjami nie wystarczy by trafnie określić wydźwięk dla całych tekstów. Dlatego dzięki inżynierii lingwistycznej i analizie semantyczno-syntaktycznej ustalimy znaczenia zdań i fraz tworzących dany tekst, by w następnej kolejności określić znaczenia wyrazów i dopiero ich emocje.

Zakład Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Zespół specjalistów od sztucznej inteligencji i inżynierii językowej przygotował zestawy ponad 30.000 kolokacji (typowych połączeń słów), które są wykorzystywane w badaniach w projekcie Sentimenti. Zestawy i narzędzia do ich tworzenia są oparte na wcześniejszych projektach, których efektem jest między innymi największa baza znaczeń języka polskiego Słowosieć oraz liczne narzędzia do …

Pracownia Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN

Zespół psychologów z LOBI (Laboratorium Obrazowania Mózgu – Laboratory of Brain Imaging) odpowiada za przygotowanie założeń badań reakcji emocjonalnych z udziałem ludzi. Zespół ten ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań, gdyż przeprowadził badania na prawie 300 uczestnikach, których efektem jest pierwsza polska baza afektonimów: http://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis i publikacje (Riegel et al. …

dr inż. Anita Walkowiak-Gall

Ekspert w dziedzinie analizy biznesowej i systemowej oraz projektowania i zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania. Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania (kierunek Informatyka, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania). Tytuł doktora uzyskała broniąc pracę doktorską z zakresu zastosowania metod formalnych do specyfikowania systemów czasu rzeczywistego. Od 13 lat swoją wiedzę wykorzystuje poprzez czynny udział w …

Dariusz Gall

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Instytutu Informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył specjalizację z Inżynierii Oprogramowania na Blekinge Institute of Technology w Szwecji. 

Jan Kocoń

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, kierunek informatyka. Ukończył specjalizację z Inteligentnych Systemów Informacyjnych. Aktualnie realizuje doktorat w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie jest członkiem Grupy Technologii Językowych G4.19, która współtworzy konsorcjum CLARIN-PL. Jego główny obszar badawczy to inżynieria języka naturalnego i …

dr inż. Maciej Piasecki

Współtwórca polskiego WordNetu, czyli Słowosieci i współautor wielu narzędzi do automatycznej analizy języka oraz kierownik projektów w konsorcjum clarin-pl.eu. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to lingwistyka informatyczna (inaczej lingwistyka komputerowa), przetwarzanie języka naturalnego (zagadnienia określane również mianem inżynierii języka naturalnego lub technologii językowych), semantyka formalna (języka naturalnego) oraz interakcja człowiek-komputer.

dr Monika Riegel

Psycholożka w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Prowadzi badania na zdrowych ludziach z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jej ulubiona część ludzkiego ciała to mózg, a jej badania dotyczą tego, jak emocje wpływają na naszą pamięć i jakie neuronalne mechanizmy za to odpowiadają. Bada …

Małgorzata Wierzba

Psycholożka i badaczka ludzkiego mózgu. Na co dzień pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Prowadzi badania z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jej zainteresowania badawcze dotyczą wpływu emocji na funkcjonowanie poznawcze człowieka. W szczególności, interesują ją sieci obszarów mózgu (resting-state networks), zaangażowane w omawiane procesy zarówno …

dr hab. Artur Marchewka

Zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcji ludzkiego mózgu. Interesuje się wpływem emocji na funkcjonowanie ludzi, przetwarzaniem języka oraz plastycznością ludzkiego mózgu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku kieruje Pracownią Obrazowania Mózgu. Jest absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. …