Nieważne, co piszą? Ważne, jak piszą.

W SENTIMENTI uważamy, że analiza wydźwięku wzmianek na podstawie słów związanych z emocjami nie wystarczy by trafnie określić wydźwięk dla całych tekstów. Dlatego dzięki inżynierii lingwistycznej i analizie semantyczno-syntaktycznej ustalimy znaczenia zdań i fraz tworzących dany tekst, by w następnej kolejności określić znaczenia wyrazów i dopiero ich emocje.