Dariusz Gall

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Instytutu Informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył specjalizację z Inżynierii Oprogramowania na Blekinge Institute of Technology w Szwecji. 

Jan Kocoń

Inżynier informatyki w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i członkiem Grupy Technologii Językowych G4.19, która współtworzy konsorcjum CLARIN. Jego główny obszar badawczy to inżynieria języka naturalnego i wydobywanie informacji z tekstu, konkretnie z automatycznego rozpoznawania wyrażeń temporalnych i opisów sytuacji w dokumentach tekstowych dla języka …

dr inż. Maciej Piasecki

Współtwórca polskiego WordNetu, czyli Słowosieci i współautor wielu narzędzi do automatycznej analizy języka oraz kierownik projektów w konsorcjum clarin-pl.eu. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to lingwistyka informatyczna (inaczej lingwistyka komputerowa), przetwarzanie języka naturalnego (zagadnienia określane również mianem inżynierii języka naturalnego lub technologii językowych), semantyka formalna (języka naturalnego) oraz interakcja człowiek-komputer.

Monika Riegel

Psycholożka w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Prowadzi badania na zdrowych ludziach z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jej ulubiona część ludzkiego ciała to mózg, a jej badania dotyczą tego, jak emocje wpływają na naszą pamięć i jakie neuronalne mechanizmy za to odpowiadają. Bada …

Małgorzata Wierzba

Psycholożka i badaczka ludzkiego mózgu. Na co dzień pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Prowadzi badania z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jej zainteresowania badawcze dotyczą wpływu emocji na funkcjonowanie poznawcze człowieka. W szczególności, interesują ją sieci obszarów mózgu (resting-state networks), zaangażowane w omawiane procesy zarówno …

dr hab. Artur Marchewka

Zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcji ludzkiego mózgu. Interesuje się wpływem emocji na funkcjonowanie ludzi, przetwarzaniem języka oraz plastycznością ludzkiego mózgu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku kieruje Pracownią Obrazowania Mózgu. Jest absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. …

Aleksandra Durska

Koordynatorka projektów unijnych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu odpowiada za nadzór nad realizacją wszystkich projektów w spółce, w tym Sentimenti.

Agnieszka Wołk

Prokurent. Specjalistka ds finansów, odpowiedzialna za prawidłowe rozliczanie projektu Sentimenti. Swoim długoletnim doświadczeniem popartym wykształceniem w obszarze finansów wspiera zarząd w kontrolowaniu stanów i przepływów finansowych w firmie.

dr Konrad Juszczyk

Specjalista językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, badacz multimodalnej komunikacji międzyludzkiej. W projekcie odpowiada za badania rynku innowacji związanych z komunikacją.Językoznawca, specjalista do spraw badań z zakresu językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, badacz multimodalnej komunikacji międzyludzkiej, metafor i gestów. Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca …