register(); use Helpers\Config; $config = new Config; $config->load('./config/config.php'); ?> Sentimenti - Mierzymy emocje w tekście
tablet

W3A.PL Spółka z o.o.
realizuje projekt wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn."SENTIMENTI
- analizator emocji w słowie pisanym"WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 4.427.520,09 PLN

tablet