Badania emocji on-line

Rozpoczęliśmy badania emocji, jakie budzą poszczególne słowa w języku polskim. Stworzymy największy leksykon polskich słów, scharakteryzowanych ze względu na emocje. Zespół naszych językoznawców przygotował zestaw 30.000 słów, które są oceniane przez 20.000 użytkowników języka polskiego. Każde słowo otrzyma oceny w zakresie znaku emocji (negatywny lub pozytywny) i stopnia pobudzenia emocjonalnego (słabe lub silne) oraz ośmiu skal emocji: RADOŚĆ, SMUTEK, STRACH, WSTRĘT, ZŁOŚĆ, ZASKOCZENIE, ZAUFANIE i OCZEKIWANIE. Pierwsze sześć emocji to emocje podstawowe Ekmana, a pozostałe dwie to emocje przejęte z modelu Plutchika. Zespół naszych psychologów opracował interaktywne narzędzie do zbierania danych, a nasi informatycy zaimplementowali je na stronie www. Badani zobaczą kilkadziesiąt słów i poprzez klikanie na ekranie będą mieli za zadanie określić emocje jakie z nimi wiążą. W ten sposób zbierzemy prawie 15 milionów reakcji emocjonalnych na najczęściej używane słowa języka polskiego i poszerzymy wiedzę o sentymencie! Wyniki badań posłużą nam do zbudowania usług do analizy dowolnego tekstu w języku polskim pod kątem emocji jakie wywołuje w jego potencjalnych czytelników. Usługi znajdą zastosowanie w monitoringu mediów społecznościowych, marketingu internetowym, sztucznej inteligencji oraz badaniach społecznych i rynkowych, a także w tworzeniu narzędzi do diagnozy psychologicznej. Zainteresowanych badaniami zapraszamy do kontaktu: napisz do nas!