Dlaczego Sentitool jest lepszy niż analiza sentymentu?

Stworzyliśmy największy słownik emotywny dla języka polskiego. Baza obejmuje prawie 100.000 znaczeń słów.

Zestaw znaczeń opracowaliśmy we współpracy ze specjalistami od inżynierii lingwistycznej i współtwórcami polskiej Słowosieci.

Szczegółowe badania psycholingwistyczne przeprowadziamy we współpracy z neuropsychologami.

Zadbaliśmy o rzetelność wyników naszych badań. Dobraliśmy reprezentatywną  pod względem wieku i płci grupę 20.000 Polaków.

Badani oznaczali emocjami znaczenia, a nie same słowa, jak w innych badaniach sentymentu.

Uczestnicy naszych badań oznaczali do ośmiu emocji na dwóch skalach, zgodnie z modelami emocji podstawowych Plutchika i Ekmana.