fbpx

Dlaczego Sentitool jest lepszy niż analiza sentymentu?

Stworzyliśmy największy słownik emotywny dla języka polskiego. Baza obejmuje prawie 100.000 znaczeń słów.

Zestaw znaczeń opracowaliśmy we współpracy ze specjalistami od inżynierii lingwistycznej i współtwórcami polskiej Słowosieci.

Szczegółowe badania psycholingwistyczne przeprowadziamy we współpracy z neuropsychologami.

Zadbaliśmy o rzetelność wyników naszych badań. Dobraliśmy reprezentatywną  pod względem wieku i płci grupę 20.000 Polaków.

Badani oznaczali emocjami znaczenia, a nie same słowa, jak w innych badaniach sentymentu.

Uczestnicy naszych badań oznaczali do ośmiu emocji na dwóch skalach, zgodnie z modelami emocji podstawowych Plutchika i Ekmana.