Rozpoznawanie emocji, walencji i pobudzenia w wielkoskalowych wielodziedzinowych recenzjach tekstowych

Miejsce publikacji:

  • 9th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and LinguisticsAt: Poznań, Poland

 

Tytuł:

Recognition of emotions, valence and arousal in large-scale multi-domain text reviews

 

Autorzy:

Jan Kocoń, Arkadiusz Janz, Piotr Miłkowski, Monika Riegel, Małgorzata Wierzba, Artur Marchewka, Agnieszka Czoska, Damian Grimling, Barbara Konat, Konrad Juszczyk, Katarzyna Klessa, Maciej Piasecki

 

Abstract:

W niniejszym artykule prezentujemy nowatorski, wielodziedzinowy zbiór danych polskich recenzji tekstowych. Dane były anotowane w ramach dużego badania obejmującego ponad 20 000 uczestników. Łącznie 7000 tekstów zostało opisanych metadanymi, każdy tekst otrzymał około 25 adnotacji dotyczących polaryzacji, pobudzenia i ośmiu podstawowych emocji, oznaczonych na wielopoziomowej skali. Przedstawiamy wstępne podejście do etykietowania danych na podstawie rozkładu ręcznych adnotacji oraz do klasyfikacji oznakowanych danych z wykorzystaniem regresji logistycznej i dwukierunkowych rekurencyjnych sieci neuronowych o długiej pamięci krótkotrwałej.

 

Link:

ResearchGate

 

Twoja reakcja na przeczytany tekst?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
« »