fbpx

dr hab. Katarzyna Klessa

Dr hab. Katarzyna Klessa – kierowniczka badawcza projektu, zastępuje na tym stanowisku dr Barbarę Konat w okresie 06.2018-02.2019. Odpowiada za prowadzenie zespołu zgodnie z metodyką Scrum z zachowaniem zasad przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Specjalizuje się w językoznawczych badaniach empirycznych i korpusowych, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki eksperymentalnej, eksploracji anotacji nagrań mowy, badań cech pozajęzykowych i parajęzykowych w komunikacji międzyludzkiej, w tym także nacechowania emocjonalnego wypowiedzi.

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Multimodalnej Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014) oraz stypendium Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2017). Autorka ponad 60 publikacji naukowych, odpowiedzialna za projekt i współtworzenie narzędzia do wielowarstwowej anotacji nagrań mowy Annotation Pro.

Prywatnie lubi podróże rowerowe i taniec.

 

Nasz zespół

Projekt SENTIMENTI realizują cztery zespoły specjalistów:
psychologów, językoznawców, informatyków i specjalistów ds zarządzania.