grzegorz stefański

Grzegorz Stefański

Doradca finansowy Zarządu.

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stażysta w Institut Francais de Gestion w zakresie strategicznego zarządzania firmami.

Wieloletni pracownik sektora bankowego. Specjalista w dziedzinie rachunkowości zarządczej i wyceny przedsiębiorstw. Twórca autorskich programów do diagnoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Pełnił funkcje członka zarządu i dyrektora finansowego w podmiotach produkcyjnych, usługowych i finansowych. W przeszłości wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (finanse i zarządzanie strategiczne).

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.