fbpx

Jan Kocoń

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, kierunek informatyka. Ukończył specjalizację z Inteligentnych Systemów Informacyjnych. Aktualnie realizuje doktorat w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie jest członkiem Grupy Technologii Językowych G4.19, która współtworzy konsorcjum CLARIN-PL.

Jego główny obszar badawczy to inżynieria języka naturalnego i wydobywanie informacji z tekstu, konkretnie z automatycznego rozpoznawania wyrażeń temporalnych i opisów sytuacji w dokumentach tekstowych dla języka polskiego z wykorzystaniem uczenia maszynowego. W projekcie SENTIMENTI odpowiada za dobór jednostek leksykalnych ze Słowosieci, kontakt z grupą lingwistów tworzących ich opisy oraz za tworzenie rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe do automatycznej oceny emotywnej tekstu.

Nasz zespół

Projekt SENTIMENTI realizują cztery zespoły specjalistów:
psychologów, językoznawców, informatyków i specjalistów ds zarządzania.