Józef Topolewski

Koordynator merytoryczny projektu Sentimenti. Jest w stałym kontakcie z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju, na pierwszej linii frontu.