Zaznacz stronę
dr Konrad Juszczyk

Specjalista językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, badacz multimodalnej komunikacji międzyludzkiej. W projekcie odpowiada za badania rynku innowacji związanych z komunikacją.Językoznawca, specjalista do spraw badań z zakresu językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, badacz multimodalnej komunikacji międzyludzkiej, metafor i gestów.

Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca wstępu do językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, akwizycji języka, analizy gestu i mimiki oraz przedsiębiorczości dla studentów językoznawstwa. Laureat pierwszej nagrody w konkursie na popularyzację nauki INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współautor aplikacji do rozpoznawania gestów. Certyfikowany anotator ruchów rąk NEUROGES. Kierownik projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii o metaforze w dialogu: Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej.

Miłośnik muzyki elektronicznej, fan fotografii, spacerów i czytania książek w wannie.