Analizujemy emocje
ukryte w treści

W Sentimenti, dzięki Sztucznej Inteligencji mierzymy natężenie 8 podstawowych emocji zaszytych w tekście, sentyment, a także ogólne pobudzenie emocjonalne analizowanych danych. Nasze szczegółowe raporty pozwolą Ci zrozumieć nastroje rynkowe, ocenić jakość komunikacji, unikać kryzysów i lepiej kontrolować działania biznesowe.

Sentimenti

Czym są emocje i co nas wyróżnia?

 1. Prawdziwe emocje

  Amerykańscy naukowcy zajmujący się badaniem emocji – Robert Plutchik i Paul Ekman – wskazali początkowo 6 (Ekman), a potem 8 podstawowych emocji (Plutchik), które występują u nas wszystkich, niezależnie od pochodzenia czy wychowania w danej kulturze. My potrafimy je mierzyć. WIĘCEJ

  e-commerce praca
 2. Sztuczna inteligencja

  Sercem i mózgiem naszych działań jest Katarzyna Maszyna – nasze autorskie rozwiązanie, skonstruowane we współpracy z naukowcami z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego – Centrum Neurobiologii – Pracowni Obrazowania Mózgu PAN. WIĘCEJ

  sztuczna inteligencja
 3. Jak kontrolować emocje, czyli słowa mają moc…

  Słowa mają moc. Choć to na pozór truizm, to stwierdzenie to ma jednak głębię: słowa, frazy i całe zwroty kryją w sobie ładunek emocjonalny. Osoba je pisząca, szczególnie w reakcji na komunikat marki lub firmy, odczuwa emocje, które potem zamienia w słowa i zdania. WIĘCEJ

  emocje reaktywne
 4. 8 emocji to więcej korzyści

  Dla Ciebie będziemy śledzić i analizować to, co mówi się o Twojej marce lub konkretnym produkcie marce w sieci. Jeśli trzeba, porównamy emocje towarzyszące badanej marce do emocji wywoływanej przez marki konkurencyjne oraz sprawdzimy, jak emocje dyskusji zmieniają się w czasie. WIĘCEJ

  narzędzia e-commerce
 5. Raporty i analizy

  Dzięki analizie emocji w treściach otrzymasz wgląd w zachowania konsumenckie. Dla Ciebie będziemy śledzić i analizować to, co mówi się o Twojej marce lub konkretnym produkcie marce w sieci. Badamy również nastroje internautów w dowolnym temacie. WIĘCEJ

Jak panować nad emocjami? Sprawdź nas!

 • Kontrola działań

  Z nami masz lepszą kontrolę nad działaniami oraz feedbackiem.

  Kontrola działań
 • Ochrona wizerunku

  Pomagamy chronić wizerunek i szybciej wykrywać potencjalne kryzysy.

  Ochrona wizerunku
 • Precyzyjne wyniki

  Dostarczamy precyzyjne wyniki, dzięki rozbiciu na 8 emocji, sentyment oraz pobudzenie.

  Precyzyjne wyniki
 • Lepsze decyzje

  Pogłębiona analiza wydźwięku emocjonalnego ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

  Lepsze decyzje

Jak badanie emocji może pomóc w Twojej firmie?

Zapanuj nad emocjami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak badanie emocji może pomóc w specyficznej

sytuacji w Twojej firmie, wypełnij poniższy formularz lub odezwij się do nas na kontakt@sentimenti.pl

Twój adres e-mail posłuży wyłącznie do obsługi tego zapytania.

Najczęściej zadawane pytania

 • Na czym polega analiza emocji?

  To automatyczne lub półautomatyczne badanie odczuć, wrażeń czy opinii wyrażanych na dany temat. Może polegać na prośbie o wskazanie przez uczestników badania ich emocji. Jednak częściej analizuje się wypowiedzi, zwłaszcza publikowane on-line – wówczas mówimy o analizie emocji w tekście czy wręcz monitoringu emocji. Oczywiście, myśląc o emocjach liczymy coś, co je wyraża – słowa, całe teksty, emotikonki, polubienia, liczby gwiazdek przy opinii.

 • Do czego przydaje się analiza emocji?

  Monitorowanie emocji pozwala mierzyć nastroje inwestorów i klientów. Jest także mechanizmem wczesnego ostrzegania przed kryzysami. Może pokazać kondycję komunikacji z klientem lub wewnętrznej, w firmie (narastanie  złości w mailach nie służy dobrej współpracy). Pokazuje także, jak w czasie zmieniają się odczucia na wybrany temat, jakie temperatury osiąga publiczna dyskusja w mediach społecznościowych i nie tylko.

 • Czym są emocje podstawowe?

  Każda teoria lub  analiza emocji bierze pod uwagę jakiś zestaw emocji podstawowych. Na przykład Ekmana (radość, smutek, strach, gniew, zdziwienie, wstręt) lub Plutchika (radość, zaufanie, strach, zaskoczenie, smutek, wstręt, gniew, oczekiwanie). Jest wiele modeli i definicji emocji podstawowych. Łączy je przekonanie, że takie odczucia malują się na twarzach ludzi z różnych kultur w taki sam sposób, emocje podstawowe stanowią natychmiastową reakcję na ewolucyjnie ważne bodźce (więc możemy je współdzielić także ze zwierzętami), a wszystkie wyższe uczucia da się opisać jako złożenia tych bazowych.

 • Co robi Sentimenti?

  Naszymi autorskimi narzędziami analizujemy zawartość emocji w tekstach napisanych po polsku: postach na Facebooku, artykułach gazetowych, mailach, komentarzach od klientów. Mierzymy dzięki temu temperaturę i skuteczność komunikacji, ostrzegamy przed kryzysami, poznajemy nastroje rynkowe, możemy pokazać też, jakie marki i nazwy najlepiej się kojarzą

 • Czy analizujecie sentyment?

  Oczywiście, stosujemy dwa modele analizy wydźwięku tekstu: dwuwartościowy sentyment i 8 emocji podstawowych. Ten drugi jest znacznie bardziej interesujący i o wiele dokładniejszy w opisywaniu emocjonalnego wydźwięku treści. Także sentyment mierzymy skuteczniej i trafniej – stosujemy wielostopniową skalę natężenia dla negatywnego i pozytywnego wydźwięku a ponadto siłę pobudzenia.

 • Jak zrobić analizę sentymentu i emocji marki w mediach społecznościowych?

  Najlepiej zebrać wpisy – samej marki, komentarze pod jej postami, wzmianki na profilach innych instytucji i prywatnych osób, a potem zaprząc do pracy sztuczną inteligencję. Oczywiście można ręcznie oznaczać posty jako pozytywne, negatywne, zawierające strach, złość lub radość, ale lepiej zdać się na automatyczne tagery oraz klasyfikatory – stworzone przez nas algorytmy.

  Na naszym blogu piszemy też o tym, jak analizę przeprowadzić dobrze, z poszanowaniem statystyki i naukowej obiektywności.

 • Po co aż 8 emocji?

  O 8 emocjach podstawowych z modelu Plutchika piszemy obszernie na naszym blogu. Każda ze zmiennych ma inne znaczenie, a analizy oparte na tym modelu pozwalają na lepsze zrozumienie komunikatów oraz przewidywanie reakcji czy zachowań autorów i adresatów komunikatów.

 • Czy zajmujecie się automatyczną klasyfikacją komentarzy?

  Oczywiście. Napiszcie do nas i porozmawiamy o szczegółach.

 • Dlaczego mam skorzystać z Sentimenti? Przecież jest tyle innych rozwiązań.

  Nie ma :). Jako jedyni w Polsce a być może na świecie, analizujemy nie tylko sentyment, ale przede wszystkim poszczególne emocje w treściach. To dużo więcej, niż do tej pory było dostępne. Przyznasz, że to inna jakość, kiedy dowiesz się – jak dotychczas – że dany tekst ma negatywny sentyment, a kiedy – dzięki Sentimenti – precyzyjnie zobaczysz, czy to złość, wstręt a może smutek.

  Co więcej, Sentimenti pokaże Ci, jak tę samą treść inaczej odbierają osoby w zależności od wieku, wykształcenia, statusu materialnego, statusu związku, posiadania lub nie dzieci, właścicieli lub nie zwierząt. Zamiast sentymentu – prawdziwe emocje.

 • What are basic emotions?

  Any theory or analysis of emotions considers some set of basic emotions. For example, Ekman (joy, sadness, fear, anger, surprise, revulsion) or Plutchik (joy, trust, fear, surprise, sadness, revulsion, anger, expectation). There are many models and definitions of basic emotions. What they have in common is the belief that such feelings are painted on the faces of people from different cultures in the same way, basic emotions are an immediate reaction to evolutionary important stimuli (so we can share them with animals as well), and all the higher feelings can be described as assemblies of these basic ones.

Aktualności

Nasze analizy wykorzystali:

 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy
 • partnerzy