Zaznacz stronę

W lutym przeprowadziliśmy badania obejmujące 13 portali informacyjnych pogrupowanych w trzech kategoriach:

  • ogólne portale informacyjne (wp, interia, onet, gazeta.pl, wpolityce.pl),
  • telewizyjne portale informacyjne (tvn24, polsatnews, tvpinfo),
  • prasowe portale informacyjne (se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl).

Przedmiotem badania były tytuły artykułów publikowanych na głównych stronach wybranych portali. Analizę przeprowadzona pod kątem wywoływanych przez te tytuły emocji i pobudzenia.

Pobudzenie i emocje w internetowych portalach

POZIOM POBUDZENIA

pobudzenie i emocje

Pobudzenie w lutym kształtowało się na porównywalnym poziomie dla wszystkich kategorii. Pobudzenie jest „temperaturą” przekazu tekstu odbieraną przez czytelników, dlatego istotnym było przeanalizowanie składu emocji, które to pobudzenie wywoływało.

NATĘŻENIE EMOCJI

pobudzenie i emocje

Powyższy wykres pokazuje, że wszystkie kategorie portali jako „surowiec” do budowania pobudzenia wykorzystywały te same główne emocje. Były to złość, strach, smutek, zaufanie i radość. W rezultacie różnice występowały tylko na poziomie natężenia używanych emocji.

INDEKS EMOCJI PODSTAWOWYCH

Jednak samo porównanie natężeń emocji w wartościach bezwzględnych (w %) nie daje jeszcze odpowiedzi z jakiego typu pobudzeniem mieliśmy do czynienia w  publikowanych tytułach.

Odpowiedź znaleźć można w zastosowanym w analizie indeksie emocji podstawowych (EPI). Indeks ten zbudowany jest w oparciu o skumulowane natężenia podstawowych emocji (złość, strach, oczekiwanie, zaskoczenie, zaufanie, smutek, wstręt, radość) z jednoczesnym zastosowanie wag (siły) ich oddziaływania na pobudzenie (temperatura tekstu).

Prasowe portale informacyjne w największym stopniu tworząc tytuły istotnie wykorzystały emocje ogólnie pojmowane jako negatywne (strach, złość, smutek). Takie działania istotnie powodowały, że pobudzenie uzyskało wyraźne zabarwienie negatywne na co wskazuje wartość indeksu emocji podstawowych (EPI ujemne). Innymi emocjami posługiwały się natomiast ogólne portale informacyjne. Użycie przez te publikatory emocji pozytywnych (przede wszystkim zaufania i radości) skutkowało osiągnięciem pobudzenia o zabarwieniu pozytywnym. Wskazuje na to dodatnia wartość indeksu EPI.

Która strategia wzbudzania zainteresowania czytelników przynosiła lepsze rezultaty? Reasumując – odpowiedź można będzie znaleźć dopiero przeprowadzając szerszą analizę porównawczą (przede wszystkim w czasie). Analizę z wykorzystaniem dodatkowych danych o ilości odsłon, liczbie internautów, średnim czasie przypadającym na użytkownika. W związku z tym szczegółowe dane dotyczące poszczególnych portali znaleźć można w Raporcie pilotażowym (luty 2020) – „Analiza emocji na informacyjnych portalach internetowych”.

Zostaw nam Twojego maila (zostanie wykorzystany wyłącznie do informowania Cię o nowościach w ramach naszej usługi monitoringu emocji na portalach) i pobierz darmowy raport.

pobudzenie i emocje