Zaznacz stronę

Narzędzia Sentimenti wkraczają w kolejne, coraz bardziej zaawansowane fazy rozwoju. W tym artykule wracamy jednak do korzeni naszego projektu. Dlatego warto opisać, co właściwie mierzymy i jak rozumiemy poszczególne emocje. I nie tylko emocje…

Najłatwiej będzie posłużyć się gotowym opisem, powstałym na potrzeby projektu (którego narzędzia Sentimenti są namacalnym efektem), opracowanym przez nasze badaczki, Dr Monika Riegel i Dr Małgorzata Wierzba z Pracowni Obrazowania Mózgu PAN. A zatem:

Narzędzia Sentimenti. Definicje wymiarów afektywnych:

Walencja, znak emocji i sentyment

 • określa czy dana informacja lub zdarzenie budzi w nas negatywne, czy pozytywne emocje;
 • ma zakres od emocji negatywnych (wywoływanych przez zdarzenia awersyjne) aż do pozytywnych (wywoływanych przez zdarzenia atrakcyjne);
 • im bardziej pozytywnie oceniamy informacje i zdarzenia, których doświadczamy, tym bardziej pozytywne emocje w nas wywołują;
 • im bardziej negatywnie oceniamy informacje i zdarzenia, których doświadczamy, tym bardziej negatywnie emocje w nas wywołują.

Pobudzenie emocjonalne

 • określa poziom natężenia naszych emocji w stosunku do danej informacji lub zdarzenia;
 • ma zakres od braku pobudzenia (obojętności) aż do silnego pobudzenia (wzburzenia lub ekscytacji);
 • silne pobudzenie oznacza stan wzmożonej czujności, uwagi oraz przetwarzania informacji;
 • pobudzenie odgrywa kluczową rolę w motywacji naszego organizmu do podejmowania określonych działań;
 • pobudzenie wiąże się także ze specyficznymi reakcjami na poziomie fizjologicznym oraz neuronalnym (np. podwyższone tętno, przyspieszony oddech).

Emocje podstawowe i ich definicje. Opis emocji

sentimenti emocje radość RADOŚĆ

 • radość obejmuje wiele pozytywnych emocji odczuwanych w reakcji na to, co znane, lub co nowe;
 • sygnalizujemy radość poprzez szczery, autentyczny uśmiech, na który składa się podnoszenie kącików ust skośnie do góry oraz napięcie mięśni okrężnych oka (podnoszących policzki i tworzących z wiekiem zmarszczki wokół oczu);
 • radość okazujemy także poprzez sygnały głosowe – odetchnięcie z ulgą albo śmiech czy chichotanie;
 • głównym przesłaniem radości jest „podoba mi się to”, a więc nasze poparcie dla czegoś lub zachęta do czegoś.

sentimenti emocje smutek SMUTEK

 • uczucie smutku jest sposobem radzenia sobie ze stratą i pokazania innym, że potrzebujemy wsparcia;
 • do sygnałów smutku należą zmarszczone usta (dolna warga nieco podniesiona, a kąciki ust obniżone), wewnętrzne kąciki brwi złączone i podniesione do środka czoła, podniesione policzki;
 • innymi przejawami smutku są łzy, a także wokalizacja wyrażająca tę emocję (szloch, drżenie głosu);
 • głównym przesłaniem smutku jest „pociesz mnie”, a więc zachęta innych do okazania nam wsparcia i troski.

sentimenti emocje zaufanie ZAUFANIE

 • oznacza wiarę w to, że ktoś lub coś zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami;
 • uczucie zaufania przynosi nam poczucie bezpieczeństwa i buduje przywiązanie;
 • głównym przesłaniem zaufania jest „wierzę, że mnie nie zawiedziesz”, pozwala ono budować nie tylko intymne relacje z innymi osobami, ale także odnaleźć swoje miejsce w grupie społecznej;
 • co ciekawe, większe zaufanie wzbudzają w nas twarze podobne do naszej.

sentimenti emocje wstręt WSTRĘT

 • uczucie obrzydzenia w stosunku do czegoś pozawala nam unikać rzeczy dla nas szkodliwych, zarówno w dosłownym fizycznym sensie, jak i  sensie psychicznym;
 • istnieją trzy elementy wyrazu twarzy wyrażające wstręt: pierwszy to wysuwanie języka przypominające wypluwanie czegoś, drugi to podnoszenie górnej wargi tak, że dziąsła i zęby są odsłonięte, trzeci to marszczenie nosa i rozszerzanie nozdrzy;
 • głównym przesłaniem wstrętu jest „odejdź od tego”, co również innym sygnalizuje, by unikać obiektu wstrętu, ponieważ jest niezdrowy, skażony albo naganny (społecznie bądź moralnie).

sentimenti emocje złość ZŁOŚĆ

 • odczuwamy złość, gdy coś nas blokuje lub gdy czujemy się potraktowani niesprawiedliwie;
 • gdy złość jest niekontrolowana, podnosimy głos i wrzeszczymy, a gdy mamy nad nią kontrolę, przybieramy ostry, atakujący ton;
 • sygnałem złości na naszej twarzy jest błysk w oczach, obniżone brwi i ściśnięte usta;
 • gdy ludzie odbierają sygnał złości, zazwyczaj czują się zranieni i mogą próbować wziąć odwet również okazując złość;
 • głównym przesłaniem złości jest „zejdź mi z drogi”, przy czym ma ona zakres od niezadowolenia do groźby czy ataku, w zależności od nasilenia.

sentimenti emocje strach STRACH

 • strach przed niebezpieczeństwem pozwala nam przygotować się na coś, co nam zagraża;
 • najbardziej powszechnym sygnałem strachu są szeroko otwarte oczy, rozciągnięte usta i podniesione, złączone brwi;
 • uczuciu strachu może towarzyszyć także reakcja unikania, czyli odsuwania się od źródła strachu, albo zamierania;
 • silnemu strachowi może towarzyszyć wybuch krzyku, a także sygnały takie jak ciężki oddech, nieco odsunięta do tyłu głowa i napięte mięśnie szyi;
 • głównym przesłaniem strachu jest „pomocy!”, przy czym ma ono zakres od zaniepokojenia do paniki, w zależności od nasilenia.

sentimenti emocje oczekiwanie OCZEKIWANIE

 • emocja obejmująca ekscytację albo niepokój w oczekiwaniu na nadchodzące zdarzenia;
 • służy redukowaniu napięcia bądź stresu związanego z czekającym nas wyzwaniem poprzez wyobrażanie go sobie i opracowanie strategii radzenia sobie z nim;
 • głównym przesłaniem oczekiwania jest „czekam na to, co się wydarzy”, a umiejętność przewidywania efektów naszego działania w przyszłości jest niezbędna do czerpania radości z życia.

sentimenti emocje zaskoczenie ZASKOCZENIE

 • emocja odczuwana w reakcji na nieoczekiwane wydarzenia, wyrażająca rozbieżność pomiędzy naszymi oczekiwaniami a rzeczywistością;
 • oznaką zaskoczenia są uniesione i zakrzywione brwi, poprzeczne zmarszczki na czole, szeroko otwarte oczy i powiększone źrenice;
 • widoczne jest także poprzez opuszczoną szczękę, rozdzielenie górnych i dolnych warg i zębów, rozluźnienie ust
  zaskoczenie może być negatywne lub pozytywne;
 • głównym przesłaniem zaskoczenia jest „nie spodziewałem się tego”, choć ma ono zakres od lekkiego aż do bardzo silnego (reakcja „uciekaj albo walcz”), w zależności od nasilenia.

Diady emocji

W latach 1960-1980 amerykański psycholog opracował autorską teorię emocji, dlatego postanowił dać życie ośmiu emocjom podstawowym. Zgodnie z koncepcją emocji Roberta Plutchika, bo o nim mowa, gdy odmienne emocje odczuwane są jednocześnie, mogą one tworzyć bardziej złożone rodzaje emocji, zwane diadami. Diady mogą powstać z emocji pokrewnych, ale nie przeciwstawnych (wzajemnie się wykluczających). Narzędzia Sentimenti potrafią analizować emocje właśnie w oparciu o 8 emocji podstawowych. Wyróżniamy:

Podstawowe diady (często odczuwalne):

 • radość + zaufanie → miłość
 • zaufanie + strach → pokora, uległość
 • strach + zaskoczenie → poruszenie, trwoga, groza
 • zaskoczenie + smutek → rozczarowanie
 • smutek + wstręt → żal, skrucha
 • wstręt + gniew złość → pogarda, zawiść
 • złość + gniew + oczekiwanie → agresja, agresywność, napastliwość
 • oczekiwanie + radość → optymizm

Drugorzędne diady (czasami odczuwalne):

 • radość + strach → poczucie winy
 • zaufanie + zaskoczenie → ciekawość
 • strach + smutek → rozpacz
 • zaskoczenie + wstręt → szok
 • smutek + gniew, złość → cierpienie
 • wstręt + oczekiwanie → cynizm
 • gniew + radość → duma
 • oczekiwanie + zaufanie → fatalizm

Trzeciorzędne diady (rzadziej odczuwalne):

 • radość + zaskoczenie → zachwyt
 • zaufanie + smutek → sentymentalizm
 • strach + wstręt → wstyd
 • zaskoczenie + złość → oburzenie
 • smutek + oczekiwanie → pesymizm
 • wstręt + radość → patologia
 • gniew + zaufanie → dominacja
 • oczekiwanie + strach → lęk

Przeciwieństwa:

 • radość + smutek → konflikt
 • zaufanie + wstręt → konflikt,
 • strach + złość → konflikt
 • zaskoczenie + oczekiwanie → konflikt

Godne uwagi: