Zaznacz stronę

Wyniki wyborów z 15 października 2023 zadziałały stymulująco na kursy wielu instrumentów finansowych. Analitycy Sentimenti przebadali autorskim narzędziem SENTITOOL, okres od 11 do 18 października, mierząc poziom indeksu zaufania inwestorskiego definiowanego jako natężenie emocji zaufania wyrażanego we wpisach zamieszczanych w mediach społecznościowych. Badanie oparto o analizę 1517 takich wpisów odnoszących się do zróżnicowanych instrumentów finansowych. 

Zmiany w indeksie zaufania

Ostanie dni kampanii oraz zarządzona cisza wyborcza obowiązująca zwłaszcza w sobotę 14 października powodowały, że inwestorzy zajęli wyraźnie pozycję wyczekującą. Skutkowało to spadkiem dziennego indeksu zaufania średnio o 3 punkty procentowe względem notowanego jeszcze 12 października poziomu. Jak można było się spodziewać, dopiero ogłaszane sukcesywnie wyniki o frekwencji wyborczej i wstępne sondażowe dane z exit poll, powodowały zdecydowane zmiany w poziomie indeksu zaufania, który 15 października osiągnął wzrost o 11 punktów procentowych.

Taka zmiana nastrojów wpłynęła na ożywienie rynków finansowych. Dobitnym przykładem takiego ożywienia były notowania kursu WIG 20, który już 16 października wzrósł w porównaniu do ostatniego notowania o 5,3%. Także w następnych dniach widać zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy indeksem zaufania i kursem WIG20.

Indeks zaufania w dniu WYBORÓW

Ciekawie kształtował się indeks zaufania w samym dniu wyborów,15 października. Analiza przeprowadzona godzina po godzinie pokazuje, jakim dynamicznym wahaniom on podlegał. I tak po otwarciu lokali wyborczych miał tendencję wzrostową, którą wyhamowały dane o frekwencji na godzinę 12:00. Kolejne dane z godziny 17:00, połączone z danymi sondażowymi exit poll, spowodowały dynamiczny (o 11 punktów procentowych) wzrost indeksu zaufania. Godzina 21:00 przyniosła wstępne wyniki sondażowe exit poll. To w połączeniu z danymi frekwencyjnymi wpłynęło na dalszy wzrost indeksu o kolejne 16 punktów procentowych. Godzina 23:00 przyniosła rekord indeksu zaufania – zanotowano poziom 71%. Te dane spowodowały, że średnio dzienny indeks zaufania w dniu 15 października wyniósł 32%. Był on wyższy o 11 punktów procentowych w porównaniu do dnia poprzedniego.

Czy pozytywny impuls wywołany wynikami wyborów będzie miał trwalszą tendencję na rynkach finansowych i w gospodarce jako całości, czas pokaże. Być może będzie to między innymi zależało od tempa realizacji obietnic wyborczych. Obietnic składanych przez koalicję, która będzie przejmować władzę w naszym kraju.

Analizę przeprowadzono dzięki dostarczonym materiałom, przy współpracy z Instytutem Badania Internetu i Mediów Społecznościowych IBIMS.