Zaznacz stronę

Portale informacyjne od dłuższego czasu zostały zdominowane doniesieniami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19). Nasze analizy nie są nakierowane na badane treści doniesień, ale na pomiar emocji, jakimi były nasycone tytuły publikacji zamieszczonych na głównych stronach analizowanych portali. Jak wyglądał zatem przekaz portali internetowych we wrześniu 2020 r.?

Jakie portale informacyjne badaliśmy?

Badanie oparto na analizie emotywnej obejmującej 13 portali informacyjnych. To: wp.pl, interia.pl, onet.pl, gazeta.pl, wpolityce.pl, tvn24, polsatnews.pl, tvp.info, se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl. Jest to pewnego rodzaju monitoring marki czołowych portali informacyjnych w polskojęzycznej sieci.

Analiza sentymentu na portalach informacyjnych

W pierwszym etapie przeprowadzonych analiz zbadano natężenie sentymentu. W tym przypadku mówimy o przekazie pozytywnym i negatywnym, który zawarty był w publikowanych tytułach artykułów redakcyjnych. Jak widać, poziomy natężenia tych parametrów były znacznie zróżnicowane w zależności od linii programowej określonego portalu.

monitoring mediów analiza sentymentu wydźwięk portale informacyjne internetowe 2020Na tle wybranych portali wyraźnie odznacza się jeden – wpolityce.pl. We wrześniu w publikowanych na tym portalu tytułach średnie natężenie negatywnego sentymentu przeważało nad sentymentem pozytywnym. Na przeciwnym biegunie stał portal se.pl (“Super Express“).

Ciekawe wyniki dało badanie porównawcze zmian natężenia sentymentu pomiędzy wartościami osiągniętymi w czerwcu i w wrześniu.

fakt interia newsweek onet polityka polsatnews bazarek super express tvn24 tvp info wpolityce wyborcza

Wrzesień był okresem, gdzie większość portali odnotowała (w porównaniu do czerwca 2020 r.) wzrost natężenia sentymentu negatywnego. Zjawisku temu towarzyszył w większości przypadków równoległy spadek natężenia sentymentu pozytywnego. Tylko w przypadku portalu wyborcza.pl równocześnie rosło natężenie sentymentu pozytywnego i negatywnego.

Portale internetowe. Emocje podstawowe i ich trendy

Przyczyn zmian w natężeniu sentymentu szukać należało w trendach zmian natężenia emocji podstawowych. Rodzaje emocji (koło emocji Plutchika): złość, strach, zaufanie, smutek i radość. Czyli emocje pozytywne i negatywne.

bialystok online emocje podstawowe koło emocji plutchika psychologia portale internetowe

Jak widać z przedstawionego wykresu najwyższe wzrosty emocji uznawanych za negatywne (złość, strach, smutek) odnotowały portale onet.pl i wp.pl. Zjawisku temu towarzyszyły jednoczesne spadki natężenia emocji pozytywnych (zaufanie, radość). Dlatego taki stan rzeczy miał bezpośredni wpływ na poziomy natężenia sentymentu odnotowane w tych portalach.

Jedynym portalem, który w wrześniu odnotował korzystne zjawisko wzrostu natężenia emocji pozytywnych i spadku emocji negatywnych był fakt.pl.

Więcej szczegółowych analiz znaleźć można w naszym pełnym (możliwym poniżej do pobrania) raporcie wrześniowym: