Zaznacz stronę

Portale informacyjne bez wątpienia różnią się między sobą preferencjami politycznymi, społecznymi, a nawet gospodarczymi. Wiemy, że do wzbudzenia zainteresowania czytelników mają taki sam arsenał emocji. Ale czy używają go tak samo?

Poddaliśmy badaniu trzy wybrane portale: newsweek.pl, tvn24.pl i wpolityce.pl. Przeanalizowano, jakich użyły one emocji, pisząc 30 marca na temat wyborów prezydenckich. Podkreślamy – nie analizowano treści artykułów i konkluzji w nich zawartych, ale zbadano użyte emocje.

Portale informacyjne i analiza EPI

Już na etapie wyznaczenia indeksu emocji podstawowych (EPI) wystąpiły zauważalne różnice w poziomie zabarwienia pobudzenia tworzonego przez tytuły artykułów.

emocje w sieci

Ogólny wniosek jest taki, że badane portale pisały o wyborach prezydenckich z zabarwieniem negatywnym (EPI ujemne), ale siła tego zabarwienia była znacznie zróżnicowana. Jak prezentuje powyższy wykres, z najsilniejszym zabarwieniem negatywnym temat wyborów prezydenckich opisywany był przez portal tvn24.pl. W rezultacie w emocjach zbliżonych do neutralnych temat ten poruszał portal wpolityce.pl.

Portale informacyjne i analiza emocji

Analiza głównych emocji pokazała przyczyny różnic w sile zabarwienia pobudzenia zobrazowanego przez indeks EPI.

indeks emocji epi

Niewątpliwie Newsweek.pl i tvn24.pl pisząc o wyborach prezydenckich, oparły się głównie na emocjach negatywnych. Natężenie złości, strachu i smutku zdecydowanie było wyższe niż zaufania i radości. Taki stan rzeczy powodował, że pobudzenie (temperatura tekstu) miało silne negatywne zabarwienie. I takie zapewne było oddziaływanie na czytelników. Inną drogą poszedł portal wpolityce.pl. Do prezentowania swoich racji użył emocji podstawowych zrównoważonych pod względem natężenia. Zabieg ten skutkował osiągnięciem pobudzenia zbliżonego emocjonalnie do neutralnego.

Jeżeli chcesz przeczytać kompletny raport dotyczący emocji na 13 polskich portalach, zajrzyj koniecznie tutaj.

Na pytanie, która z wybranych strategii pozyskania uwagi czytelników była skuteczniejsza, odpowiedź prawdopodobnie znaleźć można zapewne w ilości odsłon odnotowanych 30 marca na danym portalu.

Zobacz także: