Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020

W3A.PL Spółka z o.o.
realizuje projekt wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn.

„SENTIMENTI
– analizator emocji w słowie pisanym”

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 4.427.520,09 PLN