Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020

SENTIMENTI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uzyskała grant zgodnie z projektem realizowanym przez
SPEEDUP BRIDGE ALFA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem Projektu B+R jest zespół zorganizowanych działań
o charakterze naukowo – badawczym lub badawczo –
rozwojowym, służący osiągnięciu celu Projektu Grantowego,
o potencjale komercyjnym zarówno dla osób zaangażowanych w
jego realizację, jak i dla inwestorów zainteresowanych
komercjalizacją jego wyników, realizowany w fazie PoP lub
w fazie PoC.

 

Ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe na podjęcie współpracy z programistą – Java Developer (Senior/Tech Lead):

  1. Zapytanie ofertowe programista
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
  4. Protokół wyłonienia wykonawcy wraz z oświadczeniem o braku powiązań
Twoja reakcja na przeczytany tekst?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0