Zaznacz stronę

Miejsce publikacji:

Information Processing & Management, 2021

Tytuł:

Mapowanie WordNetu na konektom ludzkiego mózgu w przetwarzaniu emocji i rozpoznawaniu podobieństwa semantycznego

Autorzy:

Jan Kocoń, Marek Maziarz

Abstrakt:

W tym artykule rozszerzamy strukturę WordNetu o relacje łączące synsety z regionami mózgu Desikana. W oparciu o pliki leksykograficzne i domeny WordNetu mapowanie przebiega od kategorii semantycznych synsetów do funkcji behawioralnych i poznawczych, a następnie bezpośrednio do płatów mózgu. Macierz połączeń ludzkiego mózgu (HBC) została wykorzystana do uchwycenia prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy regionami mózgu. Nową strukturę ocenialiśmy w kilku zadaniach związanych z podobieństwem semantycznym i przetwarzaniem emocji, wykorzystując rozszerzony mózgowo Princeton WordNet (207k LUs) i polski WordNet (285k LUs, 30k anotowanych walencją, pobudzeniem i 8 podstawowymi emocjami). Nowa reprezentacja wektorowa HBC okazała się znacząco lepsza od proponowanych rozwiązań bazowych. Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321000388

Link: ScienceDirect

Cytowanie BibTeX:

@article{kocon2021mapping,
title={Mapping WordNet onto human brain connectome in emotion processing and semantic similarity recognition},
author={Koco{\’n}, Jan and Maziarz, Marek},
journal={Information Processing \& Management},
volume={58},
number={3},
pages={102530},
year={2021},
publisher={Elsevier}
}