Zaznacz stronę

Portale informacyjne – analiz narzędziami Sentimenti ciąg dalszy. Od lutego prowadzony jest monitoring emocji zawartych w tytułach wiodących portali informacyjnych.

Portale informacyjne – kategorie

Na potrzeby analizy zestawiono portale w trzech kategoriach:

  • ogólne portale informacyjne (wp.pl, interia.pl, onet.pl, gazeta.pl, wpolityce.pl),
  • telewizyjne portale informacyjne (tvn24, polsatnews.pl, tvp.info),
  • prasowe portale informacyjne (se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl.).

Indeks emocji podstawowych (EPI)

Jako jeden z parametrów porównawczych przyjęto Indeks emocji podstawowych (EPI). Wartość dodatnia EPI wskazuje na pobudzenie o zabarwieniu pozytywnym, wartość ujemna na pobudzenie o zabarwieniu negatywnym oddziałującym na czytelnika – więcej na ten temat można znaleźć w naszych innych tekstach – Emocje na informacyjnych portalach internetowych.

portale infromacyjne onet interia newsweek tvn24 polsat tvp wyborcza

Na przestrzeni trzech miesięcy wykrystalizowała się grupa portali, „na stałe” posługujących się w tytułach emocjami odbieranymi jako emocje pozytywne. Do tej grupy należą portale onet.pl, se.pl, gazeta.pl i interia.pl, dlatego też tym portalom udało się w największym zakresie wzbudzać u swoich czytelników pobudzenie o zabarwieniu pozytywnym.

Zaufanie jako emocja wpływająca na wartość Indeksu EPI

Poziom natężenia emocji zaufania ma znaczny wpływ na kształtowanie się wartości Indeksu emocji podstawowych. Przyjąć można, że dla każdego wydawcy celem nadrzędnym winno być wzbudzanie u czytelnika zaufania do publikowanych tekstów. Jednak analiza pokazuje, że nie wszyscy wydawcy badanych portali informacyjnych są w stanie wzbudzać w takim samym wysokim stopniu natężenie tej emocji.

portale infromacyjne onet interia newsweek tvn24 polsat tvp wyborcza zaufanie

Przede wszystkim na tle analizowanych portali najkorzystniej w tym zakresie wypadły: se.pl, gazeta.pl, onet.pl i interia.pl. To one w publikowanych tytułach najsilniej oddziaływały natężeniem zaufania. W efekcie był to jeden z czynników, dzięki któremu Indeks emocji podstawowych EPI w tych portalach przyjmował najwyższe wartości.

Natężenie zaufania w poszczególnych miesiącach

Tutaj z kolei widać, nie tylko poziom natężenia emocji zaufania w tytułach portali, ale też trend kształtujący się na przestrzeni trzech miesięcy.

Powyższe dane to tylko część analizy, dlatego więcej szczegółowych informacji można uzyskać z naszego miesięcznego raportu za kwiecień:

 

Zobacz także: