Zaznacz stronę

Wiadomości określane jako newsy siłą rzeczy niosą w sobie cały zestaw zróżnicowanych emocji. Wykorzystując narzędzia Sentimenti do automatycznego pomiaru emocji poddano analizie pobudzenie i emocje wyrażone w tytułach publikacji/artykułów zamieszczonych w tym samym czasie, 22 stycznia 2020 r. na głównych stronach grupy wiodących polskich portali informacyjnych. Ten sam znacznik czasowy ma o tyle znaczenie, że chcieliśmy zbadać różnorodność w ekspresji emocyjnej dla wiadomości o tym samym lub podobnym przekazie faktycznym.

W oparciu o ranking Alexa wytypowano do badania 14 portali informacyjnych. Ranking jest obliczany na podstawie kombinacji średniej liczby osób odwiedzających witrynę i liczby odsłon w witrynie w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Wytypowane portale podzielono na trzy kategorie:

  • ogólne portale informacyjne (WP, Interia, Onet, Gazeta.pl),
  • informacyjne portale telewizyjne (TVN24, Polsat News, TVP Info),
  • informacyjne portale prasowe (naTemat.pl, wPolityce.pl, Se.pl, Fakt.pl, Wyborcza.pl, Polityka.pl, Newsweek.pl)

W pierwszej kolejności zbadano pobudzenie emocjonalne – czyli „temperaturę emocjonalną” – publikowanych tytułów (wykres 1).

pobudzenie emocjonalne stron startowych

Wykres 1: Średnie pobudzenie emocjonalne stron startowych portali

Temperatura stron startowych

Następnie przeanalizowano natężenie emocji wyrażonych w tytułach oddziałujących na poziom pobudzenia (wykres 2).

emocje na stronach startowych portali

Wykres 2: Emocje na stronach startowych portali

 

Analiza pozwoliła na zestawienie swoistego rankingu portali wykorzystujących emocje. Widać, że to najczęściej te o najsilniejszym natężeniu zaliczane do grupy emocji pozytywnych (radość, zaufanie) i negatywnych (złość, wstręt).

Język emocji – czym witają nas portale?

Jako że zostały pobrane nagłówki w tym samym czasie każdorazowo dla głównej strony wszystkich badanych portali, założyliśmy, że zawierają w warstwie faktograficznej podobne treści.

Wychodząc z tego założenia, postanowiliśmy zbadać ewentualne różnice między emocjami, jakimi posługują się wydawcy, oddziałując na swoich czytelników.

pozytywne emocje na portalach

Wykres 3: Portale o najbardziej pozytywnym wydźwięku stron startowych

najbardziej nehatywne portale

Wykres 4: Portale o najbardziej negatywnym wydźwięku stron startowych

 

Już w tym krótkim, migawkowym badaniu, widać wyraźne różnice co do używanego wachlarza emocji w zależności od wydawcy treści:

  • Istnieje grupa portali bazujących przy kształtowaniu pobudzenia strony startowej na pozytywnych emocjach. Do takich portali zalicza się: Interia, Se.pl, Polityka.pl, Newsweek.pl.
  • Na przeciwnym biegunie znajdują się portale, które do kształtowania pobudzenia wykorzystują emocje negatywne. Do takich portali zalicza się: Fakt.pl, wPolityce.pl, Wyborcza.pl.

Strony główne portali są pierwszym miejsce skrótowego zaznajamiania się z najważniejszymi wydarzeniami w danym czasie. W Sentimenti zamierzamy cyklicznie badać to zjawisko. To nasz drugi wpis na ten temat. Będziemy pogłębiać nasze analizy, pokazując różnice w sposobach dotarcia portali do swoich czytelników.