Zaznacz stronę

Które portale oddziałują najsilniej emocją zaufania? Zapewne jednym z głównych celów portali informacyjnych jest wzbudzenie u swoich odbiorców poczucia zainteresowania i przekonania o wiarygodności przekazywanych im treści. To przekonanie może wzmacniać wysoki poziom natężenia emocji zaufania wybijający już z samego tylko tytułu artykułu.

Portale informacyjne – ranking. Które witryny oddziałują najsilniej?

Od kilku miesięcy badamy tytuły na stronach głównych trzynastu wiodących portali informacyjnych. Na bazie monitoringu prowadzonego w okresie od 1-20 kwietnia 2020 r. przygotowaliśmy swoisty „ranking” portali o najwyższych poziomach natężenia emocji zaufania zawartych w tytułach artykułów.

portale informacyjne plutchik emocje podstawowe zaufanie

Od dłuższego już czasu se.pl przewodzi jako portal cechujący się największymi wskaźnikami pozytywnych emocji.  Dlatego też nie dziwi, że podobne miejsce zajmuje w naszym “rankingu” .

Jak zmienne było natężenie emocji zaufania

Żaden z portali w badanym okresie nie potrafił utrzymać stabilnego poziomu natężenia emocji zaufania. Obserwowane były raz mniejsze, raz większe wahnięcia przyjmujące wartości max i min oddziałujące na poziom średniego natężenia emocji.

portale informacyjne zaufanie minimalne maksymalne emocje sentimenti

Wpływ na ten wskaźnik mają dwa czynniki. Po pierwsze to relatywnie małe odchylenia pomiędzy wartościami max i min. Po drugie to wartości natężeń minimalnych. Najwyraźniej widać to na przykładzie portalu wPolityce.pl, gdzie te dwa czynniki są najbardziej widoczne.

Czy to reguła?

Obserwując zmiany (skoki) natężenia emocji zaufania można zauważyć ich swoisty wpływ na pozycję portalu w przygotowanym przez nas „rankingu”. Dzięki temu wiemy też, które portale oddziałują najsilniej używając tej emocji.

portale informacyjne zaufanie emocje plutchika natężenie

Zauważalna jest pewna zależność (a może to już reguła) – najmniejsze wahnięcia natężenia emocji zanotowały onet.pl i gazeta.pl. Dlatego też może plasują się one w czołówce naszego „rankingu”. Z kolei największy „rozstrzał” natężenia emocji zaufania odnotował portal wPolityce.pl i dlatego może to jest przyczyna, że zajmuje ostatnie miejsce w naszym zestawieniu.

Polecamy też tekst o tym, jak portale używają emocji opisując ten sam temat.

Tego typu porównania i pogłębione analizy znaleźć można w naszych miesięcznych raportach.

Godne uwagi: