Zaznacz stronę

Portale informacyjne i emocje w maju 2020 r. Przedstawiamy wybrane elementy analitycznego opracowania za maj 2020.

Portale informacyjne – kategorie

Na potrzeby analizy portale zestawiane są w trzech kategoriach:

  • portale ogólne (wp.pl, interia.pl, onet.pl, gazeta.pl, wpolityce.pl),
  • telewizyjne portale (tvn24, polsatnews.pl, tvp.info),
  • portale prasowe (se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl.).

Natężenie emocji

Zauważalny był w maju 2020 r. wspólny dla wszystkich kategorii portali informacyjnych rozkład natężenia emocji. Jak pokazuje poniższy wykres wszystkie analizowane kategorie notowały taki sam układ. Układ, gdzie smutek był najsilniejszą emocją negatywną, a radość pozytywną. Podobny rozkład występował także w kwietniu.

portale informacyjne sentimenti emocje podstawowe maj 2020

W maju porównaniu do kwietnia zaobserwowano ogólne zjawisko spadku natężenia emocji negatywnych (smutek, złość, strach) i wzrostu natężenia emocji pozytywnych (radość, zaufanie).

Zauważyć i podkreślić należy, że spadek natężenia emocji negatywnych był silniejszy niż wzrost natężenia emocji pozytywnych. Najwyraźniejsze zmiany natężenia emocji dotyczyły telewizyjnych i prasowych portali informacyjnych. Zwłaszcza w kategorii telewizyjne portale informacyjne odnotowano w maju znaczące spadki emocji negatywnych. Taki stan rzeczy oddziaływał na zmiany wartości indeksu emocji podstawowych (EPI). Nieco odmienną sytuację zaobserwowano w przypadku ogólnych portali informacyjnych. Tutaj pomimo spadku natężenia emocji negatywnych indeks EPI nie notował wzrostu. Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim fakt, iż natężenie zaufania ukształtowało się na poziomie z kwietnia – nie notując nawet minimalnego wzrostu.

portale informacyjne sentimenti maj 2020 zmiany emocji

Indeks emocji podstawowych (EPI)

Jako parametr porównawczy w analizach przyjęto indeks emocji podstawowych (EPI). Wartość tego indeksu w maju uległa „procesowi spłaszczenia”. Było to skutkiem przede wszystkim spadku natężenia emocji negatywnych. Dzięki temu zjawisku ujemne wartości indeksu EPI w maju zanotowały spadek zbliżając się do wartości oznaczających poziom zrównoważenia emocji.

portale informacyjne sentimenti maj 2020 indeks emocji podstawowych

Zaprezentowane dane to tylko część analizy. Więcej informacji można uzyskać pobierając skrót Raportu za maj 2020.

Dostępna jest również pełna, płatna (200 zł + VAT) wersja Raportu za maj 2020. Zamówienia można składać na adres kontakt@sentimenti.pl.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: