Zaznacz stronę

Portale informacyjne w czerwcu zdominowane były newsami dotyczącymi prezydenckiej kampanii wyborczej. W naszych analizach nie są badane treści publikacji, ale emocje jakimi posługiwały się portale, aby wzbudzić zainteresowanie czytelników.

Jakie portale informacyjne badamy?

Badanie oparto na analizie emotywnej obejmującej 13 portali informacyjnych pogrupowanych w trzech kategoriach. Są to:

  • ogólne portale informacyjne (wp.pl, interia.pl, onet.pl, gazeta.pl, wpolityce.pl),
  • telewizyjne portale informacyjne (tvn24, polsatnews.pl, tvp.info),
  • prasowe portale informacyjne (se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl.).

Indeks emocji podstawowych (EPI) na portalach

Jako bazowy miernik analizy emotywnej zastosowano indeks EPI – czyli skumulowane natężenie emocji podstawowych. Wartość dodatnia EPI wskazuje na przewagę emocji pozytywnych w publikowanych tekstach. Natomiast wartość ujemna wskazuje na przewagę emocji uznawanych za negatywne.

portale internetowe informacyjne

Struktura emocji podstawowych w portalach informacyjnych

W ramach emocji podstawowych analizie poddano poziom natężenia złości, strachu, zaufania, smutku i radości w tekstach zamieszczanych na portalach informacyjnych. Prezentowane dane obrazują średni miesięczny poziom natężenia wskazanych powyżej emocji. Ich wartości wpływają bezpośrednio na wielkości indeksów EPI dla poszczególnych kategorii portali.

W zaprezentowanych wynikach badań najniższą wartość indeksu EPI notuje kategoria telewizyjnych portali informacyjnych. Jest to efektem niższego niż w przypadku pozostałych portali poziomu natężenia emocji pozytywnych (zaufanie, radość). Natomiast relatywnie wysoki poziom natężenia emocji pozytywnych powodował, że ogólne portale informacyjne odnotowały dodatnią wartość indeksu EPI.

portale internetowe informacyjne wyrażanie emocji

Trendy emocji podstawowych w czerwcu 2020

Interesującym zagadnienie jest obserwacja trendów emocji podstawowych, jakie były zanotowane w czerwcu 2020 r. Ustalenie kierunku trendów oparto na pomiarze odchylenia natężenia badanych emocji od tak zwanego baseline-u. Dlatego w tym przypadku baseline wyznaczał średni miesięczny poziom natężenia emocji dla wszystkich kategorii portali łącznie.

portale internetowe informacyjne podstawowe uczucia

portale internetowe informacyjne sposoby wyrażania emocji

portale internetowe informacyjne wszystkie emocje

portale internetowe informacyjne emocje nazwy

portale internetowe informacyjne koło emocji

Przykładowa analiza trendów pary istotnych emocji (strach i zaufanie) wskazała, że w czerwcu:

  • ogólne portale informacyjne notowały spadkowy (poniżej baseline) trend natężenia emocji strachu i stały, wysoki (powyżej baseline) trend natężenia emocji zaufania,
  • telewizyjne portale notowały spadkowy (poniżej baseline) trend emocji strachu i spadkowy (poniżej baseline) trend emocji zaufania,
  • prasowe portale informacyjne notowały wzrostowy (powyżej baseline) trend natężenia emocji strachu i spadkowy do poziomu baseline trend natężenia emocji zaufania.

Trendy indeksu EPI w czerwcu 2020

Trendy emocji podstawowych oddziaływały bezpośrednio na kroczącą wartość indeksów EPI w badanych kategoriach portali.

strony informacyjne w internecie klasyfikacja emocji

Na zakończenie warto wspomnieć, że tylko ogólne portale informacyjne w czerwcu notowały trend wzrostowy dla wartości indeksu EPI. Natomiast w przypadku telewizyjnych i prasowych portali informacyjnych zauważalne były wyraźne, znaczne trendy spadkowy indeksu EPI. Dlatego średnie miesięczne wartości tego indeksu przyjęły ostatecznie wartości ujemne.

Więcej szczegółowych analiz znaleźć można w naszym (możliwym do pobrania) RAPORCIE za czerwiec 2020:

Dostępna jest również pełna, płatna (200 zł + VAT) wersja raportu za czerwiec 2020. Zamówienia można składać na adres kontakt@sentimenti.pl.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: