Zaznacz stronę

Portale informacyjne w 2020 r. zdominowane były głównie newsami dotyczącymi pandemii COVID-19. W naszych analizach nie badamy treści publikacji, ale emocje jakimi posługiwały się portale, aby wzbudzić zainteresowanie czytelników.

Media w Polsce. Jakie portale informacyjne były badane?

Badanie oparto na analizie emotywnej obejmującej 13 portali informacyjnych pogrupowanych w trzech kategoriach. Są to:

  • ogólne portale informacyjne (wp.pl, interia.pl, onet.pl, gazeta.pl, wpolityce.pl),
  • telewizyjne portale informacyjne (tvn24, polsatnews.pl, tvp.info),
  • prasowe portale informacyjne (se.pl, fakt.pl, wyborcza.pl, polityka.pl, newsweek.pl.).

Podstawowe emocje w portalach informacyjnych

W ramach emocji podstawowych analizie poddano poziom natężenia zaufania, smutku, radości i strachu w tekstach zamieszczanych na portalach informacyjnych.

instytut monitorowania mediów portale informacyjne emocje radość media bez wyboru protest mediów apel mediów

portale informacyjne emocje zaufanie media bez wyboru protest mediów apel mediów

portale informacyjne emocje strach media bez wyboru protest mediów apel mediów

Prezentowane dane obrazują średnie wartości natężenia badanych emocji. Ich poziom bezpośrednio oddziałuje na wielkości indeksów EPI dla poszczególnych kategorii portali, jak i też na wielkość indeksu dla wszystkich portali łącznie.

Indeks emocji podstawowych (EPI) na portalach informacyjnych

Jako bazowy miernik analizy emotywnej zastosowano indeks EPI – czyli skumulowane natężenie emocji podstawowych. Wartość dodatnia EPI wskazuje na przewagę emocji pozytywnych w publikowanych tekstach. Natomiast wartość ujemna wskazuje na przewagę emocji uznawanych za negatywne.

Zaprezentowane wyniki badań wskazują wzrostową tendencję indeksu EPI dla badanych portali łącznie. Taki stan rzeczy wynikał z dwóch przesłanek zachodzących jednocześnie:

  • wzrostowego (dla wszystkich portali łącznie) trendu natężenia emocji uznawanych za pozytywne (zaufanie, radość),
  • spadkowego (dla wszystkich portali łącznie) trendu natężenia emocji uznawanych za negatywne (smutek, strach).

Dzięki temu zjawisku indeks EPI w badanych portalach łącznie na koniec 2020 roku osiągnął niewielki poziom dodatni (+0,09). Tym samym można uznać, że doszło do sytuacji zrównoważenia natężenia emocji pozytywnych i negatywnych w tekstach publikowanych na badanych portalach informacyjnych.