Zaznacz stronę

Na zaproszenie partnerów  projektu CLARIN-PL (Common Language Resources & Technology Infrastructure) SENTIMENTI weszło do grupy firm wspierających to przedsięwzięcie. Celem jest stworzenie w kolejnych latach platformy badawczo-rozwojowej wraz z centrum technologicznym zapewniającym bazę sprzętową.

Projekt realizują wyspecjalizowane zespoły złożone z programistów i lingwistów, specjalistów w zakresie przetwarzania języka naturalnego. Do konsorcjum projektowego dołączyły 22 firmy, w tym SENTIMENTI wraz ze swoim zapleczem badawczym.

Odbiorcami rozwiązań będą zarówno firmy, środowiska akademickie, jak i sektor publiczny.

Sentimenti. Uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i jeszcze lepsze usługi i narzędzia

Celem jest oferowanie zaawansowanych usług obliczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii przetwarzania języka naturalnego. To między innymi modele językowe, techniki analizy semantycznej tekstu, bazy wiedzy i transkrypcja mowy. Dzięki temu będzie możliwe zaoferowanie jeszcze bardziej kompleksowych usługi analizy tekstu na potrzeby prac badawczo-rozwojowych dla nauki oraz biznesu. Wszystko oparte m.in. o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Docelowo CLARIN-PL-Biz będzie oferować usługi wysokiego poziomu, które można podzielić na następujące grupy:

  • gromadzenie i trwałe przechowywanie danych językowych, w tym tzw. big data (tekst, mowa, dane multimodalne oraz powiązane zasoby numeryczno-symboliczne);
  • wydobywanie informacji i wiedzy z wielkich baz danych językowych, generowanie odpowiedzi na pytania na podstawie korpusu tekstów oraz automatyczne rozumowanie w oparciu o dane językowe;
  • semantyczne indeksowanie i przeszukiwanie danych;
  • środowisko informatyczne do tworzenia systemów dialogowych o różnej modalności, w tym generowanie tekstu i mowy, oraz rozpoznawanie mowy.

Partnerami projektu są Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Slawistyki PAN. Wśród firm wspierającym są również: Intel, IQS, Grupa Polska Press, Lingventa i inne.

dopisz wyrazy którymi można opisać wymienione uczucia

W gronie najlepszych

Projekt podzielony jest na wiele etapów. To przede wszystkim:

  • utworzenie centrum technologicznego zapewniającego bazę sprzętową dla rozwoju technologii eksploracji danych;
  • wyposażenie centrum w zaawansowane technologie językowe (bazy danych, moduły oprogramowania, usługi sieciowe i aplikacje) służące do inteligentnego przetwarzania wielkich heterogenicznych danych w obszarach niewspieranych przez istniejące infrastruktury badawcze ani otwartą technologię;
  • dostarczenie na rynek narzędzi analizy danych językowych (tj. zapisów mowy i tekstu) w postaci prostej, ustrukturalizowanej (np. tekstu z informacjami o jego strukturze wewnętrznej lub związkach z innymi tekstami, zapisu mowy ze metaznacznikami odnoszącymi się do wybranych jej fragmentów) oraz danych anotowanych (np. tekstów lub nagrań mowy opatrzonych hipertekstem lub metadanymi z odniesieniem do innych zasobów);
  • doprowadzenie do zunifikowanej postaci wielu zasobów i narzędzi językowych dla języków europejskich, a więc doprowadzenie do ich interoperacyjności oraz standaryzacja;
  • dostarczenie wszechstronnego i łatwego dostępu do archiwum zasobów i technologii językowych, jak i szeregu aplikacji przeznaczonych do wykorzystania przez użytkownika końcowego.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2023. Celem jest powiększenie istniejącej już infrastruktury. Chodzi też o usprawnienie narzędzi w celu budowy nowoczesnej platformy badawczo-rozwojowej do przetwarzania języka naturalnego. Dzięki temu możliwa  będzie eksploracja wielkich zbiorów danych oraz analiza tekstu.
rojekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nr POIR.04.02.00-00C002/19, “CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna”.

Analiza emocji – rozwiązanie innowacyjne i jedyne na rynku

Sentimenti od dawna, dzięki Sztucznej Inteligencji, mierzy natężenie 8 podstawowych emocji zaszytych w tekście. Mierzy również sentyment, a także ogólne pobudzenie emocjonalne analizowanych danych. Nasze szczegółowe raporty pozwalają zrozumieć nastroje rynkowe, ocenić jakość komunikacji, unikać kryzysów i lepiej kontrolować działania biznesowe. Czytamy dane tak, jakby robiła to grupa 22 tys. Polaków!

W oparciu o rozwiązania i narzędzia Sentimenti stworzono również usługę Sentistock, będącą wparciem dla inwestorów i traderów.