Zaznacz stronę

Narzędzie Sentistocks pozwala na predykcję średniego kursu Bitcoina (BTC). Jego działanie polega na znajdowaniu korelacji pomiędzy zmianami natężenia emocji i zmianami kursu BTC. Pomiar natężenia emocji przebiega w oparciu o analizę wzmianek o BTC publikowanych na Twitterze i Reddicie.

Kup Bitcoin i patrz, jak rośnie. Skuteczność prognozowania trendu kursu

Głównym zadaniem narzędzia Sentistocks jest przewidzenie trendu zmiany średniego kursu BTC. Prezentujemy obraz wartości predykowanych średnich kursów BTC za okres styczeń – luty 2021 r. w porównaniu do średnich kursów BTC true.

bitcoin przelicznik

W naszym pomiarze skuteczności predykcji przyjęliśmy dwa założenia. Uznajemy prognozę za trafioną, jeśli:

  • zmiany średniego przewidywanego kursu i średniego kursu rzeczywistego idą w tym samym kierunku (trend wzrostowy lub spadkowy)
  • mieszczą się w przedziale od -0,66% do 0,66% (korytarz wskazujący trend boczny).

kurs bitcoin wykres bitcoin wiki

Średnia skuteczność predykcji kurs BTC w okresie styczeń – luty 2021 utrzymała się na poziomie roku 2020, to jest około 81%.

Bitcoin. Wartość i praktyczne wykorzystanie Sentistocks

Wysoka skuteczność trafności predykcji pozwoliła na wykorzystanie w procesie inwestycyjnym sygnałów zmian cen BTC pochodzących z 24 godzinnego modelu. Dlatego też na początku stycznia 2021 założyliśmy inwestycję w wysokości 1 000 USD w zakup BTC. W inwestycji przyjęliśmy strategię nazwaną Following Predictions, handlując 100% portfela, reagując na przewidywane zmiany trendu. Dla porównania przeprowadziliśmy również symulację powszechnie stosowanej strategii HODL .

bitcoin a euro

Jak widać, strategia Following Predictions okazała się znacznie skuteczniejsza niż HODL zarówno w styczniu, jak i w lutym. Wynikało to z faktu, że nasz model skutecznie przewidywał okresowe spadki kursu BTC, co pozwoliło nam z wyprzedzeniem na wejście w walutę FIAT, unikając utraty kapitału.

Zwrot z zainwestowanego kapitału przy strategii Following Predictions osiągnął na koniec lutego poziom 188,4% wobec 51,2% w przypadku strategii HODL.

Oczywiście nasze narzędzie nie może być jedyną wskazówką dla decyzji inwestycyjnych, ale z pewnością wzbogaca wykorzystywane przez graczy instrumentarium. Przede wszystkim zawiera w sobie wyniki pogłębionych analiz emocji towarzyszących operacjom inwestorskim. Analizy te obejmują 8 podstawowych emocji oraz sentyment i pobudzenie.

Jak sprzedać Bitcoin? Podatek od kryptowalut

Podatek od Bitcoina wynosi 19% od kwoty dochodu. Oznacza to, że przychód uzyskany z obrotu kryptowalutami można też pomniejszych o koszty uzyskania przychodów. Zyski uzyskane ze sprzedaży kryptowalut trzeba rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT.