Zaznacz stronę

Jak mówimy o klimacie i jego zmianach? Oczekiwanie i strach – to częstość wyrażania tych dwóch emocji zmieniła się najbardziej od 2017 roku. Najrzadziej w przebadanych przez nas wypowiedziach pojawia się zaufanie.

W sieci dyskutujemy na różne tematy, w tym o klimacie i jego zmianach. Z roku na rok takich wzmianek pojawia się coraz więcej. Jednocześnie zmieniają się wyrażane w nich emocje.

Klimat. Największa intensywność dyskusji

portale informacyjne pobudzenie emocje podstawowe jakie są emocje klimat

Od września 2017 do lipca 2019 najwięcej pisano w sieci o klimacie w grudniu 2018 – kiedy trwał Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Poruszano wówczas tematy zmiany klimatu i jej znaczenia dla zwykłych ludzi – pokazujemy to w poniższej chmurze słów.

szczyt klimatyczny globalne ocieplenie skutki zmian klimatu protest greta thunberg

Kolejna intensyfikacja następuje w czerwcu i lipcu 2019, już bez związku z konkretnym wydarzeniem silnie obecnym w mediach, za to przy okazji mówienia o upałach i globalnym ociepleniu. Używano także słów “katastrofa klimatyczna”.

zmiana klimatu globalne ocieplenie zmiany klimatyczne środowisko naturalne

Jeśli przyjrzymy się udziałowi pozytywnych i negatywnych wzmianek w dyskusjach toczących się w kolejnych miesiącach zauważymy, że oprócz października 2018 pozytywne wypowiedzi nigdy nie są częstsze od negatywnych.

Jednym z ważniejszych wskaźników intensywności dyskusji jest proporcja wzmianek o silnym nacechowaniu emocjonalnym (pozytywnym lub negatywnym) w porównaniu do tych bardziej umiarkowanych i neutralnych. W przypadku rozmów o klimacie widzimy, że w grudniu 2018 procent takich wzmianek był najwyższy w analizowanym okresie. To pokrywa się z wnioskami opartymi na liczbie wzmianek. Jednak kolejny okres intensyfikacji, lato 2019, nie wiąże się ze zwiększeniem temperatury dyskusji. Jaki z tego wniosek? Choć temat klimatu, jego zmian i zanieczyszczenia, był często poruszany, nie wywoływał więcej emocji niż w poprzednich miesiącach 2019. Zobaczmy, czy zmianie uległa częstość wyrażania którejś z 8 emocji podstawowych.

Jak zmieniają się nasze emocje?

klimat emocje sentyment zaufanie smutek co2

Emocjami pojawiającymi się najczęściej w wypowiedziach o klimacie są złość i smutek. Do kwietnia 2018 roku dużo wzmianek wyrażano także oczekiwanie, jednak jego udział spadał stopniowo w kolejnych miesiącach. Najrzadziej pojawiają się wzmianki wyrażające zaufanie czy radość. Co ciekawe, wstręt także jest emocją rzadko okazywaną, gdy tematem dyskusji jest klimat.

Analiza emocji we wzmiankach o klimacie, od 2017 do 2019. Najsilniej zmieniające się emocje

Dwie emocje, które uległy największym zmianom w ciągu badanego przez nas okresu to strach i oczekiwanie. Obie wykazują wyraźne trendy: strach wzrostowy, a oczekiwanie spadkowy. Poza tym, o ile w 2017 przeważało oczekiwanie, więc wyraziliśmy więcej optymizmu i nadziei na lepsze, w 2019 przeważać zaczyna strach

Klimat. O co boimy się coraz bardziej?

Kiedy piszemy w sieci o klimacie i jego zmianach, jesteśmy źli i coraz częściej wyrażamy strach. Robimy to przy okazji uskarżania się na falę upałów lub rozmawiania o szczycie klimatycznym. Przeanalizowane przez nas wzmianki bardzo rzadko niosą pozytywne emocje, w oczy rzuca się przede wszystkim brak zaufania, które tym razem pojawiało się w wypowiedziach internautów rzadziej niż zaskoczenie będące zwykle emocją najsłabiej obecną w naszych wynikach.

Polskojęzyczni użytkownicy Internetu piszący o klimacie nie mają wątpliwości, że zachodzące zmiany są straszne. Nie okazują także nadziei na poprawę sytuacji Ziemi – coraz rzadziej oczekują, że w jakiś sposób powstrzymamy katastrofę klimatyczną. Oczywiście, wyniki dotyczą opinii osób, które biorą czynny udział w tej dyskusji.

Analiza emocji pozwala prześledzić, jak zmieniają się nastroje społeczne i temperatura publicznych dyskusji na dowolny temat. Pozwala nam dużo lepiej zrozumieć, co oznacza wzrost lub spadek liczby wzmianek na jakiś temat. Tym razem skupiliśmy się na wzmiankach o klimacie, co pozwoliło nam potwierdzić nasze intuicje o coraz większym pesymizmie tej części społeczeństwa, która zabiera głos w sieciowych rozmowach na ten temat. W podobny sposób możemy podejść do innych ważnych kwestii społecznych, tak jak analizowaliśmy temat Brexitu. Uzupełniona o analizę częstości słów lub słów kluczowych pozwala nam także pokazać, że nawet przy okazji rozmów o serialach bardzo często mówimy o polityce czy społeczeństwie.