Sentistock

Analiza behawioralna dla profesjonalnych traderów.

Emocje wpływają na kursy

Analiza emocji SentiStock wesprze Cię w Twoich inwestycjach. Z tygodnia na tydzień.

Potrafimy przeanalizować wszystkie dostępne w sieci teksty pod kątem zawartych w nich emocji oraz skutecznie pokazać ich wpływ na notowania walorów giełdowych¹ (akcje spółek notowanych na GPW a w niedalekiej przyszłości kursów walut, surowców rynku krypto etc.), podobnie na wolumen sprzedaży, liczbę klientów, etc. i diagnozować na ich podstawie przyszłe trendy. Bardzo skutecznie.

Case Study

Sentimenti skutecznie zdiagnozowało właściwy kierunek trendu dla ponad 87% reprezentatywnej próbki spółek dla głównego parkietu GPW – 40 losowo wybranych podmiotów notowanych na głównym parkiecie GPW.

Oferta

Wykorzystaj tę wiedzę, skontaktuj się z nami i zacznij analizować nastroje innych inwestorów.

Jak to działa

To emocje rządzą rynkiem. SentiStock wykorzystuje narzędzia Sentimenti do automatycznego badania emocji. Dlatego stawiamy na analizę behawioralną decyzji inwestycyjnych. Rozszerzamy możliwości analityczne inwestora o sentyment inwestorski, do tej pory wykorzystywany incydentalnie lub intuicyjnie i w niewielkim zakresie. Podobnie, jak w najbardziej znanych indeksach nastrojów inwestorskich, monitorujemy strach i zaufanie, ale uwzględnienie w modelu wszystkich emocji znacznie zwiększa jego trafność. Znając emocje otaczające spółkę, markę czy kryptowalutę, możemy estymować kursy czy wyniki sprzedażowe.

Dowiedz się więcej

Konstrukcja SentiStock zawiera w sobie obok analizatora emocji także analizę korelacji natężenia emocji z kursem giełdowym spółki. W analizie tej wykorzystywany jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wyznaczona przez SentiStock linia trendu przebiega w korytarzu zakreślonym przez +/- 3,5 punktu procentowego odchylenia od tej linii. SentiStock przyjmuje jako miarodajne dla projektowania określonego kierunku trendu emocji i powiązanego z nimi trendu kursu akcji minimum sześćdziesięcioprocentowe (60%) zapełnienie korytarza punktami wyznaczonymi przez wartości natężenia określonej grupy emocji.

Zajrzyj także na naszego bloga. Dowiesz się tam:


 

 

¹ Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Twój adres e-mail posłuży wyłącznie do obsługi tego zapytania.